Bermonderhoud – Gemeente Sûdwest Fryslân

In het 2 kwartaal van 2015 zijn we begonnen uitvoeren van het bestek : bermonderhoud gemeente Sûdwest Fryslân, regio west.