Najaarsonderhoud Rayon 4 2020

IN OPDRACHT VAN WETTERSKIP FRYSLÂN ZIJN WIJ GESTART MET HET NAJAARSONDERHOUD 2020 VAN RAYON 4.

Het werkgebied van rayon 4 ligt tussen Berlikum, Deinum, Tzum en Zurich (zie interactieve kaart).

AANPAK

Om de overlast voor eigenaren zoveel mogelijk te beperken, worden de hoofdwatergangen waar mogelijk vanaf één kant schoongemaakt. Het streven is om elk jaar van kant te wisselen.
Eigenaren die ontvangstplichtig zijn moeten een strook van 5 meter breed naast de hoofdwatergangen goed toegankelijk houden voor de onderhoudsmachines. Bron : Wetterskip

Op deze kaart kunt u zien aan welke zijde van de sloot of watergang de hekkelspecie komt te liggen als gevolg van ons najaarsonderhoud.

Recent Posts