Onderhoud sportvelden

Onderhoud sportvelden in de Gemeente Súdwest Fryslân :  In opdracht van Gemeente Súdwest Fryslân voeren wij diverse werkzaamheden uit t.b.v. het onderhoud van de sportvelden. De werkzaamheden bestaan vooral uit. Beregenen, doorzaaien, vertidraineren, slepen, bezanden en doorspuiten.

Het vertidraineren is een dieptebewerking (20-30 cm) waarbij pinnen de bodem doorprikken en ook lichtjes loswrikken. Vertidraineren zorgt ervoor dat water weer beter kan worden afgevoerd en geeft het gras meer zuurstof. Ook heeft veridraineren een positieve invloed op de beworteling van het gras in kwaliteit en kwantiteit.