Verkeersinstructie basisschool

 

Vanmiddag hadden we leerlingen van de basisschool : CBS De Bonkelder (Witmarsum) op bezoek. Zij kregen van Ineke, Ruben, Simon en Harm een verkeersinstructie. Doel van de instructie was om de kinderen bewust te maken van de risico’s wanneer ze al lopend of fietsend in de directe nabijheid van landbouw en grondverzet machines komen. Risico’s die onder andere gedemonstreerd zijn: de dode hoek, uitzwenken van machines, geluid. Ineke, Ruben, Simon en Harm volgen de opleiding Groen, Grond & Infra (Loonwerk) aan het Nordwin College te Leeuwarden.

Verkeersinstructie_1 Verkeersinstructie_2 Verkeersinstructie_3 Verkeersinstructie_4