Voor de beste vierkante pakken : KRONE BIG PACK 1290 XC
Wij persen met de KRONE BIG PACK 1290 XC grootpakpers met snijrotor en maximaal 26 messen. Het betreft de nieuwste generatie grootpakpers met MAX-FLOW invoer, dat garant staat voor exact snijden en een optimale pakvulling. De pers is uitgerust met een speciaal type tandemstel, met 70cm brede FLOTATION banden...
Baggerwerkzaamheden
Als grondverzetbedrijf hebben wij jarenlange ervaring met baggerwerkzaamheden
Bomen rooien, diverse machines inzetbaar
Ook voor het rooien van bomen, snoeien en vakkundig advies kunt u terecht bij ons.
Grondverzet :
Grond verzet kunnen wij uitvoeren met verschillende kranen en tractoren met combidumpers

Najaarsonderhoud Rayon 4 2020

Assistentie grondwerk beleefcentrum de Nieuwe Afsluitdijk

Aanleg betonpad en verlengen paardenbak te Bears

Ontgraven nieuwe sloten, sloten verbreden en slootkant verlagen.

Grond zeven voor de Gemeente Súdwest-Fryslân

Assistentie renovatie sportveld Arum

Collectief tuinproject plan zuid Franeker

Aanleg koeienpad

Assistentie bij het herstellen van de kademuur te Witmarsum

Rietmaaien winteronderhoud

Grondwerk Lanen state te Drachten

Ontgraven bermstrook Gybert Japiksweg Witmarsum

Terreinafwerking LBR Engine Services Harlingen

Aanleg Jeu de Boules Baan Wijnaldum

Diverse activiteiten van Harlingen tot Zwarte Haan

Persen ronde en vierkante balen

Uitbreiding Draaierij Posthumus

Assistentie bij het archeologisch onderzoek

Ingebruikname van de nieuwe KRONE Comprima CF 155 XC X-treme ronde balen pers

Nieuw materieel

Verkeersinstructie basisschool

Nieuw : Krone Comprima CF 155 XC X-treme

Gladheidsbestrijding

Landverbetering

Slootonderhoud met baggerfrees 2015

Slootonderhoud 2015

Onderhoud sportvelden

Aanleg Jeu de Boules Baan

Bermonderhoud – Gemeente Sûdwest Fryslân

Aanleg kunstgras sportveld bij Sv Mulier – Witmarsum

Bagger project – Wetterskip Fryslân

Ingebruikname Baggerfrees – Hemos