Voor de beste vierkante pakken : KRONE BIG PACK 1290 XC
Wij persen met de KRONE BIG PACK 1290 XC grootpakpers met snijrotor en maximaal 26 messen. Het betreft de nieuwste generatie grootpakpers met MAX-FLOW invoer, dat garant staat voor exact snijden en een optimale pakvulling. De pers is uitgerust met een speciaal type tandemstel, met 70cm brede FLOTATION banden...
Baggerwerkzaamheden
Als grondverzetbedrijf hebben wij jarenlange ervaring met baggerwerkzaamheden
Bomen rooien, diverse machines inzetbaar
Ook voor het rooien van bomen, snoeien en vakkundig advies kunt u terecht bij ons.
Grondverzet :
Grond verzet kunnen wij uitvoeren met verschillende kranen en tractoren met combidumpers