Ingebruikname Baggerfrees – Hemos

In september 2014 hebben we de baggerfrees van Hemos in gebruik genomen.

Twee vliegen in één klap! Slootreinigen in één werkgang!
-Talud maaien
-Sloot reinigen
-Slootvuil verspreiden

In plaats van uitgraven met een kraan worden dicht geslibde sloten schoon gebaggerd en 20 mtr verspreid.

De machine is ook voor normaal slootonderhoud te gebruiken. Dit kan door een rietsnijdeel aan de machine te monteren, wat de maaikorf en de walkantfrees (een bekend beeld in de herfst) in één werkgang kan vervangen. De machine kan in één werkgang de sloot uitgraven en de grond meteen in een dunne laag over het veld verspreiden. ,,Dit scheelt een hoop tijd en zorgt voor mooi werk’’. Door het verspreiden van de grond is een snelle hergroei van gras mogelijk en kan de gebruiker zijn land bijna het hele jaar benutten.

Recent Posts
baggeren wetterskip